Fashion Favorites: A Dozen Designers Lady Gaga Loves

As the pop star tweets a rumor that Versace will create costumes for her tour, TIME looks at other designers she's rocked in the past.

  • Share
  • Read Later

As Lady Gaga tweets a rumor that Versace will create costumes for the American leg of her tour, TIME looks at other designers she’s rocked in the past.

More Photography from Time

1 comments
PANATAG
PANATAG

MY IDOL 

PLASTECH

AUREN & AUBREY

Karaniwang-tao/karaniwang kaanib subalit kung kahalagahan, LEGALIDAD, O KATWIRAN ng pananampalataya na iminulat sa amin ng amin ng amin mismong magulang na iminulat naman sa kanila ng kanilang mga magulang ay hindi matatawaran*

Dahil mahalaga sa amin ang aming pag ka-iglesia, buhay, pangarap at kabuhayan tulad ng libu-libong KAANIB o milyong tao anupa man ang antas sa lipunan nangalap po kami ng mga "authorities" O OFFICIALS na maaring tumulong sa amin sa loob at sa labas ng bansa*Tunay pong kung paanong nalaglag ang pagpapala DIYOS nalaglag din po sa amin ang tulong na ipinagpa-PANATA namin na ipagkaloob ng "OFFICIALS" na batid at kAMULATAN Sa sakit ISYU ng lipunan*Hindi po kami binigo ng mga OFFICIALSat ang aming paghahangad na mabuhay ay katulad rin ng aming mga kapwa tao o KAPWA kaanib na nais magpatuloy na mabuhay at maglingkod ng may kapayapaan may katwiran o may legalidad na tinugunan ng mga "authorities" na aming nalapitan, nilalapitanat patuloy na lalapitan hanggang marahil ang karampatang tugon/aksyon o solusyon ay makamit o matamo*WALANG UNOS o alimoom na dumaan sa iglesia na hindi namin nasagap ITINURING PANANAGUTAN*salamat na lamang at kung paanong walang tigil ang UNOS SA IGLESIA ay walang tigil din ang pagtulong ng mga tunay na "OFFICIAL"Tunay pong wala sa aming mga "KAMAY" ang katugunan lalo na ang paggamit sa mga walang kasanayan o walang karanasan walang kinalaman sa mga usaping pang "ISYUNG PANLIPUNAN"

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 489 other followers